Conversations-Lexicon

Eller encyclopædisk Haandbog over de i selskabelig Underholdning og ved Læsning forekommende Gjenstande, Navne og Begreber, med Hensyn til Folke- og Menneske-Historie, Politik, Diplomatik, Mythologie, Archæologie, Jordbeskrivelse, Naturkundskab, Fabrik- og Manufacturvæsen, Handel, de skjønne Kunster og Videnskaber, indbefattende tillige de ældre og nyere mærkværdige Tidsbegivenheder
Oversat efter den tydske Originals tredie Oplag, med adskillige Forandringer og Tillæg, af Hans Ancher Kofod
SoldinKøbenhavn1816-1828
Sprache: 
dänisch
Schlagwörter: 
Anzahl der Bände: 
28