Ziegler und Kliphausen, Heinrich Anselm von

Asiatiska banise

Eller blodiga, doch modiga Pegu, uti en historisk, och med en hiälte- och kiärleks-händelses mantel betäckt sanning, bestående
Från det tyska språket på wårt swenska tungomål öfwersatt
Hrsg. v. Alexander Roswall
RöpkeStockholm1741-1747
Sprache: 
schwedisch
Schlagwörter: 
Anzahl der Bände: 
2
Einheitssachtitel: