Plinius Secundus, Gaius

Des wijdt-vermaerden Naturkondigers vijf Boecken

Handelnde van de Nature I. Vande Menschen II. Vande viervoetige en kruypende Dieren III. Vande Vogelen IV. Vande kleyne Beestjes of Ongedierten V. Vande Visschen, Oesters, Kreeften, &c. Hier zijn by ghevoeght, de Schriften van verscheyden andere oude Autheuren, de Natuer der Dieren aengaende
En nu in desen lesten Druck welt het vierde part vermeerdert, uyt verscheyden nieuwe Schrijvers en eyghen ondervindinge; en met veel kopere Plaeten verciert
HartgerAmsterdam1650
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: