Plinius Secundus, Gaius

Des wijd-vermaerden Natuurkondigers vijf boecken

Handelnde van de Nature I. Vande Menschen II. Van de viervoetige en kruypende Dieren III. Van de Vogelen IV. Van de kleyne Beestjes of Ongedierren V. Van de Visschen, Oesters, Kreeften, &c. Hier zijn by ghevoeght de Schriften van verscheyden andere oude Autheuren, de Natuur der Dieren aengaende
En nu in desen lesten Druck wel het vierde part vermeerdert, uyt verscheyden nieuwe Schrijvers en eygen ondervindinge; en met vel kopere Platen verciert
HendricksAmsterdam1657
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: