Dummy Cover

Mester Lucidarius

En nyttelig Bog, Om Gud Faders, Søns oc Hellig Aands Værelse, Om Verdens oc vore første Forældris Begyndelse oc Skabelse, Oc huorledis Gud lod Verden forgaa ved Syndfloden, Oc huorledis Babylons Taarn bleff opbygget
Nu paa det ny fordansket oc formeeret
København1663
Sprache: 
dänisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: