Dummy Cover

Mester Lucidarius

En nyttelig Bog, Om Gud Faders, Søns, og Hellig Aands Værelse, Om Verdens og vore første Forældris Begyndelse og Skabelse, Og hvorledis Gud lod Verden forgaa ved Syndfloden, Og hvorledis Babylons Taarn blef opbygget
Nu paa det ny fordansket oc formeeret
København1707
Sprache: 
dänisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: