Della Porta, Giambattista

Magia

Ofte de wonderlijcke, seer lustighe, ende vermaeckelijcke wercken der naturen
Beschreven in vier boecken, door Ian Baptista Porta, Neapolitaen. Overgheset uyt het Latijn, in de Nederlandtsche sprake
Den derden druck, van nieus oversien, verbetert, ende vermeerdert door een lief-hebber
MeyerLeiden1655
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: