Dummy Cover
Vergilius, Polydorus

Waerachtige beschryvinghe, inhoudende wie de eerste autheuren en vinders aller consten, inventien, en hantwercken sijn geweest

Doorwrocht met veel woderlijcke en waerachtige historien. Uyt het latijn vertaalt, door E. M. G.
HeuvelAmsterdam1663
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: