Dummy Cover

Conversations-Lexikon

Innehållande alphabetiskt ordnade upplysningar, rörande vettenskaper, vitterhet och konster, lefvernesbeskrifningar öfver märkvärdiga personer i äldre och nyare tider, underrättelser om vigtiga uppfinningar, upptäckter, inrättningar och anstalter, samt åtskilliga andra intressanta ämnen för en bildad conversation
Öfversättning i sammandrag af Carl Adam Blidenberg
LindhÖrebro1821-1826
Sprache: 
schwedisch
Schlagwörter: 
Anzahl der Bände: 
16