Nordisk Familjebok

Konversationslexikon och Realencyklopedi innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp. Under medverkan af sakkunniga personer utgifven af Dr N. Lindner
Expeditionen af Nordisk FamiljebokStockholm1876-1899
Sprache: 
schwedisch
Schlagwörter: 
Anzahl der Bände: 
20
Einheitssachtitel: