Dummy Cover

Den nye skolmästaren

En handbok för allmän medborgerlig bildning i alla kunskapens grenar
Hrsg. v. Carl Rosander
Ny efter de bästa författare och till förligaste källor fullständigt omarbetad upplaga af Carl Rosanders Den Kunskapsrike skolmästaren
Svenska Amerikanarens ForlagChicago1901
Sprache: 
schwedisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: