Dummy Cover

Kunskap för alla

En handbok för allmän medborgerlig bildning i alla kunskapens grenar
Hrsg. v. Carl Rosander
Ny efter de bästa författare och tillförlitligaste källor fullständigt omarb. uppl. af Carl Rosanders den kunskapsrike skolmästaren
Svenska Amerikanarens ForlagChicago1905
Sprache: 
schwedisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: