Dummy Cover

Uppslagsbok för alla

Ett konversationslexikon i fickformat efter de nyaste källor samt under medverkan af flere fackmän
Fahlcrantz & CoStockholm1887
Sprache: 
schwedisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: