Bruun, Christian Walther

Fortegnelse over den danske personalhistoriske literatur

Fra aeldste tid til 1830. Efter samlingerne i det Store kongelige bibliothek og Universitetsbibliotheket i Kjøbenhavn samt Karen Brahes bibliothek i Odense
Saerskilt aftryk af tredje bind af Bibliotheca danica
HegelKøbenhavn1896