Nyerup, Rasmus
Kraft, Jens Edvard

Almindeligt litteraturlexicon for Danmark, Norge, og Island

Eller fortegnelse over danske, norske, og islandske, saavel afdøde som nu levende forfattere. Med anførelse af deres vigtigste levnets-omstændigheder og liste deres skrifter
Ved R. Nyerup og J. E. Kraft
GyldendalKøbenhavn1820
Sprache: 
dänisch
Einheitssachtitel: 
Paralleltitel: 
Almindeligt litteraturlexicon for Danmark, Norge, og Island