Scythe, Niels

Danmarks og Norges samt Hertugdømmenes etc. academiske, scholastiske og lærde staat

Over alle nulevende lærere ved de høyere og nedrigere skoler, saavelsom lemmerne i adskillige collegier og selskabe. Hvis indhold sees nærmere af det hossatte register
Trykt til aaret 1769
Kongelige BogtrykkerieKøbenhavn1769