Kobus, Jan Christiaan
Rivecourt, Willem George Hendrik de

Beknopt biographisch handwoordenboek van Nederland

Behelzende de levensbeschrijvingen van vele personen, die zich in Nederland hebben bekend gemaakt
Onder medewrking van anderen bijengebragt door J. C. Kobus, predikant en Bemmel, en Jonkhr. W. de Rivecourt, gep. kapiteln, Ridder van de militaire Willems-orde, te Zutphen
Van SomerenZutphen1854-1861
Sprache: 
niederländisch
Anzahl der Bände: 
3