Danmarks og Norges samt Hertugdømmenes etc. academiske, scholastiske og lærde staat