Serrurier, Jacob Frederik

Fruitkundig woordenboek

Behelzende all hetgeen betrekking heeft tot de kennis en het huishoudelijk gebruik der verschillende soorten van fruiten. Tot het aankweeken, veredelen, snoeijen en behandelen van vruchtboomen; tot het aanleggen van broeibakken, trekkassen en oranjehuizen enz.
Gevolgd naar het hoogduitsch van J. C. Christ, en verrijkt met het wetenswaardigste uit het op last van het engelsch gouvernement uitgegeven werk van W. Forsijth, over eene nieuwe wijze van boomsnoeijen, en de door hem uitgevondene middelen om oude, kwijnende, of verwaarloosde boomen te genezen en op nieuws te doen herleven enz. Door J. F. Serrurier
AllartAmsterdam1805-1806
Sprache: 
niederländisch
Anzahl der Bände: 
2
Einheitssachtitel: