Landbruksboken

En samlet fremstilling av læren om landbruket, dets forskjellige grener
Redaktør: N. Ødegaard, fhv. direktør for Norges Landbrukshøiskole
Hrsg. v. Nils Ødegaard
AschehougOslo1919
Sprache: 
norwegisch
Schlagwörter: 
Anzahl der Bände: 
2
Einheitssachtitel: