Dummy Cover
Aengelen, Pieter van

De verstandige hovenier, over de twaelf maenden van't jaer

Onderwijsende om bogaerden, hoven en thuynen op de bequaemste manier te beplanten en bezaeyen. Als mede alderhande boomen, kruyden, vruchten en zaden, yder nae fijn aerdt wel te regeren en voort te deelen. Vermeerdert met een onderwijsinge om ooft, fruyten, bloemen en kruyden wel en langh te bewaren, en uyt de selve nutte confituren, conserven, olpen, wateren, en remedien te distilleren en te bereyden, als oock haer aerdt en kracht tot medicijn. Noch is hier by-ghevoeght een natuurlijcke speculatie, vertoonende de groote en hooghte des hemels, son, maen, en sterren, seer bequaem voor alle menschen
By een vergadert en beschreven, door P. v. Aengelen
Den vierden druck
DoornickAmsterdam1662
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: