Aengelen, Pieter van

De verstandige hovenier, over de twaelf maenden van't jaer

Beschrijft hoe men op de beste en bequaemste maniere sal hoven, thuynen, lust-hoven en boomgaerden verordineeren, bereyden, beplanten en bezaeyen. Als mede hoe men alderhande ooft en fruyt, kruyden en bloemen, wortelen en zaden op sijn behoorlijcke tijdt sal vergaderen en bewaren, en van haer natuer, aert, deucht, kracht en werckinge nodigh tot het gebruyck van de medecijnen. Item, hoe men van deselve veel goede en nutte confituren, conserven, olien, wateren en wijnen sal prepareren en bereyden. Met noch een Hoveniers Memoriael-register van de voornaemste boomen, kruyden en bloemen, om hem te doen onthouden wat gewas men in sijnen hof heeft, of wat hem noch van dien ontbreeckt. Als oock vermeerdert met een noodige en gerieflieke medecijn-winckel, daer in veel nutte en natuerlijcke secreten zijn te vinden voor alderhande gebreken
Aldus vergadert en beschreven, door P. v. Aengeln
Den vijfden druck, de helft vermeerdert en merckelijck verbetert
DoornickAmsterdam1663
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: