Dummy Cover
Aengelen, Pieter van

De verstandige hovenier, over de twaelf maenden van 't jaer

Beschrijft hoe men op de beste en bequaemste maniere sal hoven, thuynen, lust-hoven en boomgaerden verordineeren, bereyden, beplanten, en bezaeyen. Als mede hoe men alderhande ooft en fruyt, kruyden en bloemen, wortelen en zaden op sijn behoorlijcke tijdt sal vergaderen en bewaren, seer dienstigh voor alle den geenen, die geerne schoone vruchten en groot profijt soude trecken. Met noch een Hoveniers Memoriael-register van de voornaemste boomen, kruyden en bloemen, om hem te doen onthouden wat gewas men in sijnen hof heeft, of wat hem noch van dien ontbreeckt
Deesen laetsten druck is merckelijck verbetert, door J. C. en verciert met noodige figuren, voor de liefhebbers van het hovenieren.
DoornickAmsterdam1668
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: