Bradley, Richard

Almanach der hoveniers

Behelzende alles wat men in de moestuinen, boomgaarden, bloemtuinen, oranjeryen, queeckeryen, plantagien &c. van maand tot maand doen, en waar voor men zorg dragen moet, welke vruchten de moestuinen en boomgaarden ieder maand uitleeveren, en hoe men veele derzelve des winters kan bewaren. Welke peeren en appelen ieder maand ryp, en goed zyn om gegeeten te worden. En welke bloemen in de bloemtuinen, en oranjeryen, ieder maand, bloeijen. Nog is hier bygevoegt een lyst van allerhande vruchten. Als mede een algemeene lyst van alle bekende inlandse en uitheemsche gewassen, met een korte beschryving van ieder soort. Nevens een naauwkeurige verhandeling van het broeijen en voort-teelen der ananassen
Door den zeer geleerden en beroemden heere Bradley. Lid van het koninklyke genootschap der geleerden in Engeland, en hoog-leerar in de kruidkunde te Cambridge. Vertaald, proefkundig onderzogt, en met noodige zaaken en aanmerkingen vermeedert, door C. S. A. V. L.
Tweede druk
EsveldtAmsterdam1747
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: 
Paralleltitel: 
Almanach der hoveniers