Fleischer, Esaias Fredrik

Forsøg til en dansk haugebog

Af Esaias Fleischer, kongl. Majests. conference-raad, og amtmand over Corsoer og Antvorskov amter, medlem af det Kongel. Danske Ager-Akademie og Landhuusholdnings-Selskab in Kiøbenhavn, samt af det Kongel. Svenske Videnskabernes Akademie, det Kongel. Preussiske naturforschende Selskab i Berlin, og det Kongel. Svenske patriotiske Selskab i Stockholm
GyldendalKøbenhavn1782
Sprache: 
dänisch
Einheitssachtitel: