Dummy Cover
Jensen, N. P.

Rationelt havebrug

En kortfattet, klar vejledning i rationelle anlægs- og driftsmaader i havebruget, særlig dog for jydske forhold. Oversigt over de maanedlige havearbejder
To haverplaner, plantningsplaner o 2 tekstbilleder
VongeTørring1908
Sprache: 
dänisch
Schlagwörter: 
Reihentitel: 
Landøkonomiske Smaaskrifter
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
3
Einheitssachtitel: