Johansen, Niels

Den lille havebog

I. Anviisning til paa rette maade og til rette tid at saae og plante de almindelige kjøkkenurter
For de mindre kyndige
Tredje oplag. Med tillæg af frugthaven og blomsterhaven
TrierKøbenhavn1872