Dummy Cover

Trädgårdsbok

Anvisning till odling af köksväxter, fruktträd, bärbuskar, träd och buskar för parker, blommor för kalljord och boningsrum m. m.
Till ledning för hvar och en som befattar sig med trädgårdsskötsel
Åttonde genomsedda och tillökade upplaga
FlodinStockholm1905
Sprache: 
schwedisch
Schlagwörter: