Lissander, Anders

Anmärkningar vid svenska trägårds-skötslen

Grundade dels på egne rön och mångårig förfarenhet; dels på de physicaliske bewis, hwartil sjelfwa naturen gifwer anledning. Framgifne til det allmännas underrättelse och närmare skärskådande
Af Anders Lissander, commissarius uti Riksens Ständers Manufactur-Contoir
StolpeStockholm1768
Sprache: 
schwedisch