Dummy Cover
Müller, Joachim Daniel Andreas

Trädgårdsvännen

Anvisning att anlägga och underhålla köks-, frukt-, blomster-, fönster- och lustträdgårdar, jemte almanacha, som efter tidsföljden uppräknar de under de olika årstiderna förefallande göromålen
Till tjenst för vänner och väninnor af växtodling. Med flere i
BonnierStockholm1856
Sprache: 
schwedisch
Reihentitel: 
Bibliothek för landtmän
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
12
Einheitssachtitel: