Dummy Cover
Müller, Joachim Daniel Andreas

Trädgårdsskötsel

Fullständig anvisning i frukt- och köksväxtodling, blomsterskötsel i växthus och boningsrum, trädgårdsanläggningskonst m. m.
Hrsg. v. Agathon Sundius
Tredje upplagan efter de nyaste rön och iakttagelser
BonnierStockholm1886-1888
Sprache: 
schwedisch
Einheitssachtitel: