Nylandt, Petrus

Den verstandigen hovenier

Over de twaelf maenden van 't jaer. Zijnde het I. deel van het Vermakelyck landt-leven. Beschrijvende, hoe men op de beste en bequaemste maniere sal hoven, thuynen, lust-hoven en boomgaerden verordineeren, bereyden, beplanten, en bezayen. Als mede hoe men alderhande ooft en fruyt, kruyden en bloemen, wortelen en zaden op sijn behoorlijcke tijdt sal vergaderen. Met een onderwijsinge van der selver aert, kracht en gebruyck, tot onderhoudingh van's menschen gesontheydt
Seer dienstigh voor alle den geenen, die geerne schoone vruchten en groot profijt soude trecken. Beschreven door P. Nyland, der medecijnen doctor. Nooyt voor desen soo gedrukt
DoornickAmsterdam1669
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: 
Reihentitel: 
Het vermakelyck landt-leven
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
1