Nylandt, Petrus

Den nieuwe verstandigen hovenier

Over de twaelf maenden van 't jaer. Zijnde het II deel van het vermakelyck landt-leven. Beschrijvende hoe men op de beste en bequaemste manier sal hoven, thuynen, lust-hoven en boomgaerden verordineeren bereyden beplanten en bezaeyen. Met een onderwijsinge van der selver aert, kracht, en gebruyck, tot onderhouding van's menschen gesontheyt
Seer dienstigh voor alle den geenen, die geerne schoone vruchten en groot profijt soude trecken. Beschreven door P. Nyland, der medicijnen doctor
DoornickAmsterdam1672
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: 
Reihentitel: 
Het vermakelyck landt-leven
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
2