Nylandt, Petrus

Den verstandigen hovenier

Over de twaelf maenden van 't jaer. Zijnde het II. deel van het Vermakelyck landt-leven. Beschrijvende, hoe men op de beste en bequaemste maniere sal hoven, thuynen, lust-hoven en boomgaerden verordineren, bereyden, beplanten, en bezaeijen. Als mede, hoe men alderhande ooft en fruyt, kruyden en bloemen, wortelen en zaden, op sijn behoorlijcke tijdt sal vergaderen. Met een onderwijsinge van der selver aert, kracht en gebruyk, tot onderhoudinge van 's menschen gesontheyt
Seer dienstigh voor alle den geenen, die geerne schoone vruchten en groot profijt soude trecken. Beschreven door P. Nyland, der medecijnen doctor. Nooyt voor desen soo gedruckt
Noyt voor desen soo gedruckt
de GrootAmsterdam1679
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: 
Reihentitel: 
Het vermakelyck landt-leven
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
2