Nylandt, Petrus

Den verstandigen hovenier

Over de twaalf maanden van 't jaar. Zijnde het II. deel van het Vermakelyk land-leven. Beschrijvende, hoe men op de beste en bequaamste maniere sal hoven, thuynen, lusthoven en boomgaarden verordineeren, bereyden, beplanten en bezaayen. Als meede hoe men alderhande ooft en fruyt, kruyden en bloemen, wortelen en zaden, op sijn behoorlijke tijd sal vergaderen. Met een onderwijsinge van der selver aard, kracht en gebruyk, tot onderhouding van 's menschen gesontheyd
Seer dienstigh voor alle den genen, die geerne schoone vruchten, en groot profijt souden trekken. Beschreven door P. Nylant, de medicijnen doctoor. Nooyt voor desen soo gedrukt
de GrootAmsterdam1700
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: