Reyntkens, Jan Baptist

Den sorghvuldighen hovenier

Ende de oprechte practycke, ende gront vande wetenschap om blommen te zaeyen, planten ende gouverneren naer de conste vande hof-bauwinghe
Ghetrocken uyt diversche fameuse autheurs met de daeghelijckxsche pratycke, ende vaele andere schoon speculatien. Uyt-gegeven door H. I. B. Reyntkens, relig. priester inde exempte abdye van St. Pieters neffens Ghendt
ManiliusGent1676
Sprache: 
niederländisch
Einheitssachtitel: