Reyntkens, Jan Baptist

Den sorghvuldighen hovenier

Ende de oprechte practycke om blommen te zaeyen, planten ende gouverneren naer de conste ende daghelijcksche hof-bauwinghe
Eertijdts in het licht uyt-ghegheven door heer J. B. Reyntkens, religieus priester inde exempte abdye van S. Pieters neffens Ghent. Van alles op een nieuw oversien, ende vermeerdert met den nederlantsсhen hesperides. Dat is oeffeningh en ghebruyck vande limoen en oranie-boomen. Naer den am aert ende climaet der Niederlanden. Door eenen grooten ende curieusen lief-hebber der felve, nu hier eerst in her licht uyt-ghegheven
Den tweeden druck
SaetreuverGent1695
Sprache: 
niederländisch
Einheitssachtitel: