Coler, Johann

De vermeerderde wyse Jaer-Beschryver

Vertoonende den hemels-loop, een onfeylbaren almanack, oorsprong en vast-tijt der heylige daden. Item, ontdeckingh van wondelijcke wercking der natuur, eygenschappen van beesten, en kruyden, plichten der huyshouding, visscherye, en land-bouwery, opmerckingen vooer de gesontheydt
Alles yeder dagh van yeder maendt toegepast. Door J. C.
JanszAmsterdam1661
Sprache: 
niederländisch
Reihentitel: 
De vermeerderde wyse Jaer-Beschryver
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
1
Einheitssachtitel: