Coler, Johann

De verstandige huys-houder

Voor-schryvende de alderwijste wetten om profijtelick, gemackelick en vermakelik te leven, so inde stadt als op 't lant. In 't bestieren der hof-steden, lant-huysen, boomgaerden . als mede de eygenschappen van allerley boomen, aerdt-vruchten, kruyden, bloemen, gewassen en zaden; den aert, eygenschap, voort-teelingh en opvoedingh van allerley vee, wilde en tamme dieren, vogelen en visschen, de jacht, vogel-vangst, visschery, en de bequaemheyt der paerden, genees-middelen voor de wel-vaert van menschen, beesten en boomen
Door J. C.
JanszAmsterdam1661
Sprache: 
niederländisch
Reihentitel: 
De vermeerderde wyse Jaer-Beschryver
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
2
Einheitssachtitel: