Coler, Johann

D'ervaren landt-bouwer

Voorschrijvende de rechte regeering der kooren-ackers en wynbergen, om 't kooren behoorlijck te zaeyen, maeyen, suyveren en op te leggen: de wynen wel te bewaren en te verbeteren. D'ordonnantie en werckingh der byen: heylsame vonden tegens alderley soorten van ongedierten, soo in huys als op het veldt: 't Voort-planten van bosschen, heggen en grof hout-gewas, en alles voorders 't geen tot voordeel en bevorderingh der land-bouw noodigh is
Door d'overleden Heer J. C.
JanszAmsterdam1661
Sprache: 
niederländisch
Reihentitel: 
De vermeerderde wyse Jaer-Beschryver
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
3
Einheitssachtitel: