Coler, Johann

Of wonderlijcke genees en heel-konst

Behelsende een volmaeckte beschrijvingh om alderley sieckten, gebreken, accidenten, wonden, soo inwendigh als uytwendigh, oude en nieuwe, wel te kennen en te genesen. Handelende mede van pestilentie en swangere vrouwen. Als oock 't rechte gebruyck van allerley kruyden, wortelen, zaden, olien, wateren tot gesontheyt. Mitsgaders een nieuw uytgevonden disteleer-konst om deselve behoorlijck te prepareren
Door d'overleden heer J.C
JanszAmsterdam1662
Sprache: 
niederländisch
Reihentitel: 
De vermeerderde wyse Jaer-Beschryver
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
4
Einheitssachtitel: