Dummy Cover
Coler, Johann

De vermeerderde wyse Jaer-Beschryver

Ontdeckende de wonderlijcke werckinge der natuur, eygenschappen van beesten en kruyden, plicht der huyshoudingh, visschery en landbouwery. Als mede opmerckingh voor de gesontheyt
Alles ieder dagh van elck maent toegepast. Item een onfeylbaren almanack van de oorspronck en baste tijt der H. dagen, en oock van de loop der maneschijn. Door J. C.
JanszAmsterdam1663
Sprache: 
niederländisch
Reihentitel: 
De vermeerderde wyse Jaer-Beschryver
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
1
Einheitssachtitel: