Dummy Cover
Coler, Johann

Oeconomia

Thet är, Hushåldz underwiijsning
Förswänskat, och i många rum utaf andra authoribus amplicerat och förbättrat af Isaaco Erici, pastore Stenbyense
Hrsg. v. Isaak Erici
WankijffStockholm1694
Sprache: 
schwedisch
Einheitssachtitel: