Estienne, Charles
Liébault, Jean

De veltbouw ofte lantwinninghe

Inhoudende eene rechte wel bestellinghe eenes hofs te bouwen. Cruydt-hoven ende fruyt-hoven te maken, alderhande boomen te planten, byen te houden, te distilleren, beemden, vijvers, ende staende wateren te maken, ende die te onderhouden, visschen te vangen, ackerlant te winnen, wijngaerden te oeffenen, medicinale wijnen te bereyden, parck voor wilde beesten te maken, mitsgaders de wolve jacht
Alles beschreven van M. Kaerle Stevens ende M. Ian Libaut, beyde Doctoren inde medicjne, ende nu vermeerdert door den wel gheleerden heer Melchior Sebizius Silesius, der artseney doctoor. Tut om staen deses blats hebdy den inhout deses boecks im cort
ClaeszAmsterdam1594
Sprache: 
niederländisch
Einheitssachtitel: 
Paralleltitel: 
L'agriculture et maison rustique