Dummy Cover
Estienne, Charles
Liébault, Jean

De veltbouw ofte lantwinninghe

Inhoudende eene rechte wel bestellinghe eenes hofs te bouwen, cruydt-hoven ende fruyt-hoven te maken, alderhande boomen te planten, byen te houden, te distilleren, beemden, vijvers, ende staende wateren te maken, ende die te onderhouden, visschen te vanghen, ackerlant te winnen, wijngaerden te oeffenen, medicinale wijnen te bereyden, parck voor wilde beesten te maecken, mitsgaders de wolve jacht
Alles beschreven van M. Kaerle Stevens ende M. Ian Libaut, beyde Doctoren inde medicjne, ende nu vermeerdert door den wel gheleerden heer Melchior Sebizius Silesius, der artseney doctoor
ColijnAmsterdam1611
Sprache: 
niederländisch
Einheitssachtitel: 
Paralleltitel: 
L'agriculture et maison rustique