Estienne, Charles
Liébault, Jean

De veltbouw ofte Lant-winninghe

Inhoudende eene rechte wel bestellinghe eenes hofs te bouwen, cruydt-hoven ende fruyt-hoven te maken, alderhande boomen te planten, byen te houden, te distilleren, beemden, vijvers, ende staende wateren te maken, en die te onderhouden, visschen te vanghen, acker-lant te winnen, wijngaerden te oeffenen, medicinale wijnen te bereyden, parck voor wilde beesten te maken, mitsgaders de wolve jacht
Alles beschreven van M. Kaerle Stevens ende M. Ian Libaut, beyde Doctoren inde medicjne, ende nu vermeerdert door den wel gheleerden heer Melchior Sebizius Silesius, der artseney doctoor. In't omstaen bladts hebdy den inhout deses boecks in't cort
ColijnAmsterdam1622
Sprache: 
niederländisch
Einheitssachtitel: 
Paralleltitel: 
L'agriculture et maison rustique