Estienne, Charles
Liébault, Jean

Hof-stede en landt-huys

Vervatende niet alleen, de beschrijvinge, plaatsche, bestieringe en waarneminge van een bequame hof-stede, kruyd- en moes-hof, boter en kaas maken, &c. maar ook van paarden, muylen, ezelen, ossen, koeyen, kalveren, verkens, schapen, geyten, hoenderen, swanen, gansen, enden, faysanten, paauwen, kalkoenen, patrijsen, enz. hoedanige opsiender, hoevenersche, knechten, maaghden, en gereetschap den landt-heer noodigh heeft; de beschijvinge der krachten van son en mane, teykenen van goet ende quaad weder, welkke tijdt fr brdrijf moet waarnemen, en met hoedanige genees- en heel-middelen, hij en sijn huys-vrouw, allerley ongeval en sieckten, van menschen en vee sullen helpen en genesen. Midtsgaders de krachten en eygenschappen, nut en hinder van allerhande dieren, hruyden, &c. Daar beneffens een ontwerp van den gehelen land-bouw
Beschreven door de doorluchtige, wijdvermaarde genret-heeren, Mr. Karel Stevens, Mr. Jan Libaut, Adam Lonicerus, en Johannes Schröderus, als oock van den seer geletterden en schranderen Hr. Olivier de Serres, Heere van Pradel, &c. Als mede de verhandeling van kinder-pokken en maselen, door den hogh-geleerden Heer Dr. Kornelis van Someren
AndrieszDordrecht1662
Sprache: 
niederländisch
Einheitssachtitel: 
Paralleltitel: 
L'agriculture et maison rustique