Rang, Brita

‘“Geleerde Vrouwen van alle Eeuwen ende Volckeren, zelfs oock by de barbarische Scythen”

De catalogi van geleerde vrouwen in de zeventiende en achttiende eeuw
In: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 9 (1988), S. 36-64
Schlagwörter: 
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
9