Alturo Perucho, Jesús

Presentació de l'edició crítica de l'Arbor scientiae de Ramon Llull, a cura del Prof. Pere Villalba i Varneda

In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 48 (2002), S. 599-606
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
48