Berteloot, Amand

Wanneer voltooide Jacob van Maerlant zijn Rijmbijbel?

In: Spiegel der letteren. Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap 33 (1991), S. 69-72
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
33